Wat is een gedragsinterventie?

Veer10! is gespecialiseerd in het uitvoeren van kortdurende gedragsinterventies.

Een gedragsinterventie wordt in de praktijk vaak interventie, training of cursus genoemd. Een meer gedetailleerde definitie is: “Een programmatisch en gestructureerd geheel van methodische handelingen gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag en/of omstandigheden.

Gedragsinterventies zijn bedoeld om te leren hoe je op een betere manier kan omgaan met andere mensen en met jezelf. Tijdens een training oefen je met de trainer hoe je dit kan aanpakken. Ook krijg je informatie over omgaan met anderen en praktische tips. Tijdens onze trainingen kan het ook gaan over praktische zaken die je wilt leren. Bijvoorbeeld omgaan met geld en op tijd op je werk komen.

Bij Veer10! werken we met een aantal erkende gedragsinterventies. Daarnaast maken we trainingen op maat. Dat betekent dat we altijd goed letten op wat de cliënt wil en kan leren en het trainingsaanbod daarop aanpassen. De trainers van Veer10! hebben allemaal veel ervaring in het uitvoeren van gedragstrainingen.

"Een trainer is geboren met een stift in zijn hand"

Wij zijn ervan overtuigd dat trainen een vak is en dat niet iedereen dit vak even goed kan uitvoeren. Trainingen, met name sova-trainingen worden vaak 'erbij' gedaan. Terwijl juist een goede training een effectieve en daadkrachtige manier is om te werken aan gedragsverandering.

Elke training wordt op maat gemaakt, maar er wordt wel gewerkt binnen een methodisch kader, waardoor we altijd kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen. Het uitgangspunt is de gedragstherapeutische benadering. We werken inmiddels met verschillende gedragstherapeutische behandelvormen.

Training betekent oefenen. Dus niet te lang praten, maar doen! Ook houden we het graag simpel: je krijgt concrete tips en oefeningen. Een training gaat over het hier en nu: wat kan ik vandaag voor je doen, waardoor het volgende week al een beetje beter met je gaat?

Een training is in principe kortdurend, een trainer probeert zichzelf zo snel mogelijk weer overbodig te maken. Sommige cliënten hebben behoefte om regelmatig te blijven komen om wat dingen op een rij te zetten. Bij Veer10! hebben we het dan liever over begeleiding of coaching.

Interventies

Momenteel werken we onder andere met de volgende (erkende) interventies:

TOPs!
Bedoeld voor jongeren van 12 tot 24 jaar die antisociaal en/of delinquent gedrag vertonen. Het hoofddoel van TOPs! is het substantieel verminderen van het risico op antisociaal en delinquent gedrag bij jongeren. Subdoelen zijn het verbeteren van sociale vaardigheden, zelfcontrolevaardigheden, het moreel redeneren, het ‘elkaar helpen’ en het herkennen en ombuigen van denkfouten.
Er zijn verschillende varianten voor zowel het verplichte als het vrijwillig kader.

Tools4u
Een Justitiële Gedragsinterventie voor jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer delicten hebben gepleegd. De Tools4u beoogt het risico op crimineel gedrag te verminderen middels het trainen van sociale en cognitieve vaardigheden. Veer10! werkt binnen het vrijwillig kader met een variant op deze methodiek.

TACt
Een Justitiële Gedragsinterventie, die bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer (gewelds)delicten hebben gepleegd of waar agressie in het dagelijkse leven een (grote) rol speelt. De TACt beoogt het risico op agressief of crimineel gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole en het verhogen van het niveau van moreel redeneren.

Girls' Talk
Bevordering van seksuele gezondheid, gezond seksueel gedrag en seksuele interactiecompetentie bij heteroseksuele adolescente meiden (circa 14-18 jaar) met diverse etnische achtergronden. Girls' Talk is uit te voeren in diverse settings.

Brain Blocks
Een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden. Brain Blocks is een effectieve methode voor psycho-educatie aan kinderen en jongeren met ASS.

Relax Kids
Tijdens een training Relax Kids ontwikkelen kinderen vaardigheden om te ontspannen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gestructureerd 7 stappen programma. Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Wij kunnen een aanbod op maat maken met daarin elementen uit bovenstaande interventies. Neem contact met ons op als je meer wilt weten over ons aanbod.

 

BEGELEIDING
BEGELEIDING