Samen uitvogelen

Veer10! biedt een combinatie van praktische ondersteuning en behandeling voor kinderen en jongeren.

Voorop staat altijd aanleren van vaardigheden, zowel praktische als sociaal emotioneel.

Samen met de client worden de praktische zaken opgelost en aan de hand van concrete voorbeelden wordt er uitleg gegeven en begeleid. We maken dingen overzichtelijk door plannen en lijstjes te maken. Daarnaast creëren we rust door vast aanspreekpunt te zijn en problemen samen op te lossen. Hierdoor ontstaat ruimte om te leren.

We werken op basis van cognitieve, gedragstherapeutische uitgangspunten. Dat wil zeggen: het leren herstellen van denkfouten, meer positief denken en werken aan gedragsverandering. We gaan niet op zoek naar oorzaken, maar werken toekomstgericht, met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De centrale vraag daarbij is: Wat zou je de volgende keer anders kunnen doen?

 

BEGELEIDING