voor vreemde vogels - pechvogels - de vreemde eend in de bijt


Veer10! staat voor een frisse, creatieve en dynamische vorm van hulpverlening.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van gedragsinterventies en begeleidingstrajecten voor jongeren met gedragsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en/of ontwikkelingsstoornissen.

Begeleiding kan gefinancierd worden op basis van zorg in natura (zin) of PGB.

Professionals in de (jeugd)hulpverlening en het onderwijs kunnen bij ons terecht voor deskundigheidsbevordering.


uitvliegen - het nest verlaten

 

BEGELEIDING
BEGELEIDING